Learning Danish

Bjørnen spiser æbler med anden. The bear eats apples with the duck. Manden løber langt væk, da han ser brødknive på bordet. The man runs far away when he sees bread knives on the table. Familien svømmer fra Danmark til Amerika. The family swims from Denmark to America. Last summer, I started talking with a … Read more